Blog Music News

Op Muziek En Literatuur Gebaseerd

Wat drijft individuen? Sommigen zeggen misschien motivatie, onze verlangens en behoeften; dit is niet uitzonderlijk ver verwijderd van te zeggen dat individuen worden gedreven door de motivatie die wordt gegeven door vakmanschap en muziek, net als door de noodzaak om onze abstracte dorst te lessen. Voor de overgrote meerderheid is het lezen van een boek, het kijken naar een film of aandacht schenken aan hun nummer één muziek niet voldoende als een ontmoeting, het belangrijkste onderdeel is om contact te maken en goedkeuring te krijgen van individuen met dezelfde interesses over onze plaats van perspectieven en conclusies. Het is normaal dat elk individu uniek is, deze resterende delen gelden in elk geval in verschillende hoeken met betrekking tot onderwerpen als kunst, muziek en schrijven, we delen als geheel iets praktisch gesproken, onze voorkeuren in de mate dat muziek zou kunnen overeenkomen met die van een andere persoon, toch onze schriftelijke neigingen kunnen variëren. Goedkeuring en het uitwisselen van gedachten is wat het web zo bekend maakt, elke gefabriceerde webpagina geeft gedachten die bedoeld zijn om door individuen te worden goedgekeurd, zonder deze fundamentele samenwerking wordt het hele idee van het web verpletterd. Individuen die geïntrigeerd zijn door vakmanschap, het schrijven van muziek, enzovoort, profiteren van het internet om netwerken te maken die zich richten op het delen van hun overwegingen met betrekking tot deze onderwerpen, sommigen zouden bijvoorbeeld “Five for Fighting – 100 years” net zo goed kunnen beschouwen als een stuk van melodisch vakmanschap als “Pachebel’s – Canon”, sommige kunnen gezaghebbend verschillen omdat de twee stukken een plaats hebben met verschillende soorten, de ene heeft zang en de andere is uitsluitend instrumentaal; kleine tegenstellingen in de opvatting van vakmanschap is datgene wat reacties oproept waarop hele netwerken elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen over het onderzochte punt.

Read More